V platnosti je všeobecné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, tiež známe pod skratkou GDPR – General Data Protection Regulation, a tiež Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ruší zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a dve vyhlášky úradu ( č.164/2013 Z.z. a č. 165/2013 Z.z.) a o zrušení smernice 95/46/ES. V súvislosti s predmetnou legislatívou vypracovala naša spoločnosť tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako zásady).
 
Podrobnosti o Vašom práve udeliť Súhlas so spracúvaním osobných údajov nájdete v nižšie uvedených Podmienkach.
Taktiež máte právo Vami udelený súhlas kedykoľvek odvolať.  Podrobnosti o Vašom práve odvolať udelený úhlas nájdete tiež v spomínaných Podmienkach. Vzor Súhlasu, Odvolania súhlasu a Podmienok so spracovaním os. údajov nájdete pod textom Na stiahnutie.

Naša spoločnosť v súlade s predmetnou legislatívou určila pre oblasť ochrany osobných údajov Zodpovednú osobu, ktorá Vám zodpovie všetky Vaše prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať nasledovnými spôsobmi:

1) písomne zaslaním listu na adresu spoločnosti: 
BEPRIM, s.r.o 
Ochrana osobných údajov
Dolný val 30
010 01 Žilina

2) e-mailom na adrese predaj@bytyjavorka.sk

3) telefonicky 0911 676 911


Na stiahnutie:

HYPOTÉKU VYRIEŠIME ZA VÁS


Všetko na jednom mieste. Naši špecialisti na hypotéky a predaj bytov Vám pripravia alternatívy Vášho nového bývania.

PRIPRAVUJEME ĎAĽŠÍ PROJEKT V LOKALITE MARTIN-PRIEKOPA

Len 200 m od BYTY JAVORKA pripravujeme rezidenčný projekt BYTY PINIA.