Harmonogram výstavby

 • 2Q/2019

  Začiatok
  výstavby

 • 3Q/2019

  Zápis rozostavanej
  stavby do KN

 • 4Q/2020

  Podanie žiadosti
  o kolaudáciu

 • 1Q/2021

  Plánovaná právoplatnosť
  kolaudačného rozhodnutia

5

1 izbových bytov

25

2 izbových bytov

20

3 izbových bytov

4

4 izbových bytov

63

vonkajšie parkovanie

17

vnútorné parkovanie

PRIPRAVUJEME ĎAĽŠÍ PROJEKT V LOKALITE MARTIN-PRIEKOPA

Len 200 m od BYTY JAVORKA pripravujeme rezidenčný projekt BYTY PINIA.