Postup predaja

1

STRETNUTIE S PREDAJCOM

Dohodnete si stretnutie s našimi špecialistami na hypotéky a predaj bytov.
Vyberiete si byt a vyplníte Dotazník záujemcu o byt.

2

NASTAVENIE FINANCOVANIA

Po vyplnení Dotazníka záujemcu o byt spracujeme za Vás možnosti Vašej hypotéky.

3

REZERVAČNÁ ZMLUVA a ÚHRADA ZÁLOHY

Ak ste sa už rozhodli pre konkrétny byt a máte nastavené financovanie, podpíšeme spolu Rezervačnú zmluvu. Zároveň uhradíte Rezervačný poplatok. Suma rezervačného poplatku sa započítava do celkovej kúpnej ceny.

4

ZMLUVA a SPLÁTKA 15% KÚPNEJ CENY

Podpíšeme Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy a do 14 dní uhradíte 15% z celkovej kúpnej ceny.

5

DOPLATENIE 85 % KÚPNEJ CENY A ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA

Po získaní kolaudačného rozhodnutia obdržíte výzvu na úhradu zvyšných 85 % kúpnej ceny. V prílohe bude aj návrh znenia Zmluvy o prevode vlastníctva. Do 7 dní po úhrade túto zmluvu podpíšeme. Naši špecialisti podajú vklad na katastrálny odbor. V prípade hypotekárneho úveru sa predlžuje čas uhradenia v súlade s podmienkami čerpania úveru Vašej banky.

6

ODOVZDANIE BYTU

Do 14 dní od podpisu Zmluvy o prevode vlastníctva a zaplatení celej kúpnej ceny Vám odovzdáme Váš nový byt. Samozrejme že spíšeme preberací protokol.

HYPOTÉKU VYRIEŠIME ZA VÁS


Všetko na jednom mieste. Naši špecialisti na hypotéky a predaj bytov Vám pripravia alternatívy Vášho nového bývania.

PRIPRAVUJEME ĎAĽŠÍ PROJEKT V LOKALITE MARTIN-PRIEKOPA

Len 200 m od BYTY JAVORKA pripravujeme rezidenčný projekt BYTY PINIA.